Góc thư giản

Bài hát Một cõi đi thi

Một cõi đi thi

Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi...

Thi bao nhiêu năm, thi hoài chẳng đậu

Trên hai tay ta hai tập tài liệu

Còn dưới chân ta một xấp giáo trình

Lời nào của ta, lời nào của thầy

Bài nào của ta, bài nào của bạn

....Của ai

Vừa tàn cuộc thi, là vào cuộc nhậu

Vừa rời bàn thi là, vào bàn nhậu

....Suốt đêm

Ăn chơi đua đòi mà cũng đi thi...

Đi thi cho sang, thi hoài chẳng đậu

Trên hai tay ta khô bò và đồ nhậu

Còn dưới chân ta rượu đế Gò Dầu

Mời bạn cùng dzô, mời bạn cùng bàn

Lời nào của bia, lời nào của rượu

...Nói ra

Nay ta ôn bài và quyết đi thi...

Coi trong nhân gian ai lì bằng ngộ

Thi xong lên xe đi tìm bạn nhậu

Ngộ đã thi xong, nhậu chết mới về

--------------

Một cõi đi tour

Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi tua

Đô la quanh ta nên đời tưởng đẹp

Khen không bao nhiêu, chê thì thật loạn

Nghề ít khi vui lại lắm ê chề

Đoàn nào nhiều đô thì chìu thật đẹp

Đoàn nào hào hoa thì mình thủng thẳng chờ boa

Đoàn nào làm hách thì mình mặt lạnh

Đoàn nào nghèo xơ, qua loa vài lời rồi bai

------

Mô bai lưng quần, bảng đón trên tay

Mai ra sân bay, trưa về Đại Nội

Xi lô xia la theo bài đã thuộc

Chỉ chỏ lung tung, miệng múa không ngừng

Khách nghe tai này, lại thoát tai kia

Giong hai mắt cua song đầu gật gật

Chân lê theo gai như là lật đật

Chủ hãng qua đây cũng phỉnh như thường

------

Rằng đèo Cù Mông ở trên Đà Lạt

Đã bị lụt trôi dạt tận biển Đông

Địa đạo Củ Chi dời về quận 1

Khổng Tử, Khủng Long anh em cùng mẹ khác cha

-----

Đi xong tua này lại nối tua kia

Hai năm theo Tây khi về vợ bỏ

Con rơi lang thang nơi nào cũng gặp

Thật đúng đi gai được áo mất quần.

Đối tác: