Lao động, lương, bảo hiểm

Mẫu biểu đăng ký tăng giảm lao động

Khi lao động của doanh nghiệp tăng giảm phải đăng ký (báo cáo) với cơ quan bảo hiểm xã hội kịp thời theo các mẫu quy định sau:

Đối tác: